A Matrix TM módszertan az innovációs folyamatban rejlő bizonytalansági tényezőt képes minimalizálni, éppen a folyamat elején, amikor erre a legnagyobb szükség van. A Matrix segítségével ügyfeleink teljes betekintést kapnak a célpiacukról, a növekedési lehetőségek kijelölése és méretének meghatározása által, aminek segítségével pontosan előre tervezhetik az innováció útját.

A szokásos általános, ad hoc megközelítésekkel szemben a Matrix módszertan szisztematikusan keresi és találja meg a növekedés lehetőségeit.  Minden egyes magas prioritású lehetőségre részletesen meghatározzuk a siker tényezőit és felvázoljuk a fejlesztési folyamat lépéseit.  Új termékek kifejlesztésére éppen olyan alkalmas a Matrix, mint már piacon lévők továbbfejlesztésére.

A Matrix módszertant használó ügyfeleink az innovációs folyamat elején elcsípve a lehetőségeket az iparági átlaghoz képest több, mint hatszoros hatékonysággal tudták javítani sikerességüket.